Blog UX – User Experience. Narzędzia, badania, warsztaty, książki.

Warsztaty UX


Warsztaty UX, zbieranie wymagań to jedna za ważniejszych kategorii umiejętności UX designera. Podczas warsztatów: integrujemy zespoły, wyrównujemy wiedzę, generujemy pomysły, tworzymy makiety, testujemy rozwiązania, przekonujemy. Aby prowadzić dobre warsztaty trzeba posiąść wachlarz kompetencji, o których piszę w tej kategorii.