Kickoff meeting – spotkanie startowe

Kickoff meeting może być rozumiany jako spotkanie inaugurujące/spotkanie startowe, rozpoczynające pracę nad projektem, jednakże owe określenie nie ma swoistego odpowiednika w języku polskim. Zadaniami spotkania typu Kickoff są: generowanie nowych pomysłów, uszczegóławianie ról poszczególnych członków zespołu, ustalenie celów projektu oraz przewidywanie mogących wystąpić wyzwań. Ważnym aspektem takiego inicjującego spotkania projektowego jest ustalenie ram współpracy pomiędzy członkami zespołu. Dzięki temu warsztatowi uczestnicy mają okazję bliżej się poznać i zrozumieć swoje silne oraz słabe strony. Tego typu spotkanie trwa średnio od 2 do 4 godzin w zależności od wielkości zespołu oraz złożoności projektu. Filozofia spotkania startowego typu Kickoff Całe spotkanie powinno odbywać … Czytaj dalej Kickoff meeting – spotkanie startowe